ELAZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firma ELAZ, spol. s r.o. navazuje na dlouholetou činnost projektového oddělení distributora elektřiny. Po vyčlenění vznikla samostatná společnost, která se zabývá především projekční a inženýrskou činností v oblasti elektroenergetiky, konkrétně v oblasti technologie rozvoden a transformačních stanic všech napěťových soustav provozovaných v České republice.
Dále se firma zabývá projekční a inženýrskou činností v oblasti staveb průmyslových, občanských a bytových, v oboru elektro - silnoproud a měření a regulace.

Má-li řádně proběhnout samotná realizace výstavby, rekonstrukce či oprava zařízení, je nezbytné mít připravenou kvalitní projektovou dokumentaci s příslušným povolením a oprávněním.
Zkušený tým pracovníků (autorizace v oborech technologická zařízení staveb a technika prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení) Vám v oblasti projektování zajistí:
- návrh technické koncepce
- vypracování zadání stavby
- zpracování technické dokumentace pro územní a stavební řízení
- zpracování prováděcí dokumentace
- projektování s podporou SW systému AutoCAD, MicroStation, Eplan
- rozpočtování staveb
- zajištění inženýrské činnosti investora v rámci přípravy realizace stavby

V oboru elektroenergetika zajišťujeme zejména projekty:
- rozvodných zařízení napěťových hladin nn až zvn
- transformačních stanic
- ochrany rozvoden, vedení, netočivých i točivých strojů
- měření el. veličin (el. práce, Emax, ...)
- zařízení velínů a dozoren
- řídící systémy, telemechanizace
- zařízení pro vf přenosy
- zařízení hromadného dálkového ovládání
- kompenzace jalového výkonu nn a vn
- ekologizaci stávajícího areálu (zachytávání a čištění zaolejovaných odpadních vod, ...)
- připojení netradičních zdrojů el.energie (solární, větrné, bioplynové, biomasové elektrárny a kogenerační jednotky na plyn) do distribuční sítě

V oboru měření a regulace zajišťujeme projekty :
- komplexních systémů v oblasti řízení budov se zaměřením na zařízení vytápění, větrání a klimatizace (VVK)
- průmyslových automatizací, zejména technologie chlazení (potravinářský průmysl)
- elektro-silnoproudu (EMI), napájení výše uvedených technologií
- aplikace řídících systémů Siemens a Domat Control System
počet návštěv
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky